Medicinski flasteri

Medicinski flasteri

Medicinski flasteri su rolani i konfekcionirani proizvodi u različitim oblicima i dimenzijama, na podlogama od netkanog tekstila koji je indiferentan na rendgenske zrake, tkanog tekstila (svile, pamučne i cell tkanine), te medicinskoj plastici sa hipoalergičnim i cink oksidnim ljepilom, sa i bez antiseptičkog uloška.

Imaju široku primjenu kod liječenja i prekrivanja manjih rana, opekotina, liječenje kurjih očiju, ublažavanje reumatskih tegoba pa do bolničke upotrebe za fiksiranje zavojnog materijala i kompresa, te obezbjeđenje katetera, drena i kanile. Rok upotrebe Antireumatik i Sanikorn flastera je dvije godine, Vazoderm vazelinskih kompresa tri, a ostalih flastera pet godina u uvjetima pravilnog skladištenja. Kontrola kvalitete izvodi se prema EUR Ph., nacionalnim i internim standardima.