Gaza i proizvodi od gaze

Gaza i proizvodi od gaze

Gaza i proizvodi iz gaze izrađeni su od 100% pamučnog – prirodnog materijala kao osnovne supstance. Gaza je tkana, pročišćena, izbijeljena po VT postupku, visoko hidrofilna i apsorbativna tvorevina. Izrađuje se u tipovima 13, 17, 20 i 24 niti/cm2, sa i bez rendgensko-kontrastne niti (RTG nit). Zahtjevi kvaliteta u potpunosti odgovaraju evropskoj farmakopeji (European Pharmacopeia). Analiza rizika, biokompatibilnost i citotoksičnost provedeni su prema standardima 14971 i 10993. Kompatibilnost sa farmaceutskim supstancama je provjerena i pouzdana. Kontrola proizvoda provodi se kao mehaničko-fizička kontrola, hemijska i mikrobiološka.

Gaza kao osnovni produkt konfekcionira se i finalizira u komprese, zavoje, setove i gaze različitih formata u nesterilnoj i sterilnoj izvedbi. Izrada proizvoda raznih dimenzija, formata, oblika i performansi moguća je prema posebnim zahtjevima kupca. Rok upotrebe ovih proizvoda je pet godina od datuma proizvodnje.