Komprese sterilne sa dispenzorom
Komprese sterilne sa dispenzorom
 Informacije o proizvoduŠifra proizvodaJedinica mjereJedinično pakovanjeTransportno pakovanje
12-slojne 5 cm x 5 cm, a'2 17 nitna 55230813 kom 5 180x5=900
7,5 cm x 7,5 cm, a'2 17 nitna 55230814 kom 5 96x5=480
10 cm x 10 cm, a'2 17 nitna 55230815 kom 5 96x5=480
10 cm x 20 cm, a'2 17 nitna 55230816 kom 5 48x5=240
16-slojne 8 cm x 5 cm, a'5 17 nitna 55230817 kut. 5 200x5=1.000
8 cm x 5 cm, a'10 17 nitna 55230818 kut. 10 96x10=960