Dokumenti

Dokumenti

 

Dokumentacija za vanrednu Skupštinu dioničara  sazvanu za dan 31.10.2019. godine"


 


 

 

Materijali za XVII redovnu  Skupštinu dioničara d.d Saniteks Velika Kladuša sazvanu za 25.06.2019. godine


 

Materijali

 

Materijali za vanrednu Skupštinu Društva zakazanu za dan 27.12.2018. godine


Izvještaj odbora za glasanje sa XVI redovne Skupštine

Materijali za XVI redovnu  Skupštinu dioničara d.d Saniteks Velika Kladuša sazvanu za 29.06.2018. godine


Materijali za vanrednu Skupštinu


 

Materijali za vanrednu Skupštinu Društva sazvanu za 30.03.2018. godine


 

Prijedlozi Odluka za Vanrednu skupštinu d.d. Saniteks


Materijali za vanrednu skupštinuMaterijali za vanrednu Skupštinu Društva sazvanu za 30.03.2018. godine