Setafiks - flaster na acetatnoj tkanini
Setafiks - flaster na acetatnoj tkanini
Informacije o proizvoduŠifra proizvodaJedinica mjereJedinično pakovanjeTransportno pakovanje
Setafiks (bolničko pakovanje) 1 cm x 1m 62130101 kom 360 16x360=5.760
Setafiks (bolničko pakovanje) 2 cm x 1m 62130116 kom 70 16x70=1.120
Setafiks (bolničko pakovanje) 1,25 cm x 5 m 62130102 kom 24 16x24=384
Setafiks (bolničko pakovanje) 2,5 cm x 5 m 62130103 kom 12 16x12=192
Setafiks (bolničko pakovanje) 5 cm x 5 m 62130104 kom 6 16x6=96
Setafiks (bolničko pakovanje) 10 cm x 5 m 62130105 kom 1 48
Setafiks (bolničko pakovanje) 20 cm x 5 m 62130106 kom 1 24
Setafiks (na špuli) 1,25 cm x 5 m 62130107 kom 18 16x18=288
Setafiks (na špuli) 2,5 cm x 5 m 62130108 kom 12 16x12=192
Setafiks (na špuli) 5 cm x 5 m 62130109 kom 6 16x9=96
Setafiks (bolničko pakovanje) 1,25 cm x 9,1 m 62130110 kom 24 16x24=384
Setafiks (bolničko pakovanje) 2,5 cm x 9,1m 62130111 kom 12 16x12=192
Setafiks (bolničko pakovanje) 5 cm x 9,1m 62130112 kom 6 16x6=96